رخش خودرو
آتا سنتر
گروه صنعتی درپاد تبریز
هواپیمایی آتا
شرکت کولاک شرق
ماشین سازی یاقوت
باشگاه گسترش فولاد تبريز
یاقوت صنعت تبریز
آتا سنتر
بنیان دیزل تبریز
ماشین سازی یاقوت تبریز
آتا سنتر
یاقوت صنعت تبریز
گروه صنعتی درپاد تبریز
باشگاه فرهنگي ورزشي گسترش فولاد تبريز
توان گستر آذر سهند تبریز
گروه صنعتی درپاد تبریز
هواپیمایی آتا
شرکت های تابعه