سرمايه گذاری فولاد گستر كوثر ( هولدينگ تخصصی )، در راستای اهداف توسعه اي گروه سرمايه گـذاری دَريك و به منظور افزايش نظـارت و ارتقـاء سطح فعاليت شركت ها تاسيس گرديده است. هم اكنون شركت هاي بزرگی نظير ماشين سازی ياقوت، بنيان ديزل تبريز، مركز آموزش و دانشگاه جامع علمی كاربردی، زير نظر اين شركت سرمايه گذاری مشغول به فعاليت مي باشند.

  • آدرس : تبریز، بلوار ملت (دیزل آباد) ، منطقه صنعتی غرب
  • تلفن : 34482130 ( 41 ) 98+
  • دورنگار : 34482140 ( 41 ) 98+
  • پست الكترونيك : info@daricgroup.com