(سهام این مجتمع در سال 1390 واگذار گردیده است)

مجتمع فولاد بناب فعاليت خود را در چندين فاز از اواخر سال 1383 در زميني به مساحت 130 هكتار در شهرك صنعتي شهرستان بناب آغاز كرده است. اين مجتمع از چندين شركت بزرگ فولادی شامل كارخانجات ذوب و ريخته گری پيوسته و نورد گرم مقاطع فولادی و ميلگرد به شرح ذيل تشكيل شده است. توليدات اصلي اين مجتمع، شمش فولادی، ميلگرد ساده و آجدار، تيرآهن، نبشی و ناودانی است.

رديف نام شرکت خطوط توليدی  محصولات ظرفيت توليد / تن در سال
1 فولاد شاهين بناب سه خط نورد گرم ميلگرد ساده و آجدار 1،500،000
ذوب قوس الكتريكي و ريخته گري پيوسته شمش فولادي 500،000
2فولاد صنعت بناب دو خط نورد گرم ميلگرد ساده و آجدار
تيرآهن، ناوداني و نبشي
1،000،000
3 فولاد صنعت شهریار ذوب القائي و ريخته گري پيوسته شمش فولادي 500،000
4 فولاد صنعت سهنددو خط نورد گرم ميلگرد ساده و آجدار 1،000،000
5 گسترش فولاد شهريار
(پروژه در حال احداث)  
احياي مستقيم به روش ميدركس آهن اسفنجي 1،500،000
ذوب قوس الكتريكي و ريخته گري پيوسته شمش فولادي 1،500،000
دو خط نورد گرم مقاطع سنگين فولادي تير آهن بال پهن، نبشي و ناوداني 1،000،000