شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) در مورخ 11/10/1375 تحت شماره ثبت 8282 اداره ثبت شرکت‌های تبریز به ثبت رسید و فعالیت خود را از همان تاریخ شروع کرده است. نـام شرکت از تاریخ 16/9/1382 بعنوان سیصدو شصت و هفتمین شرکت پذیرفته شده در گروه واسطه گریهای مالی در فهرست نرخهای فرعی سازمان بورس درج گردیده است و گروه توسعه سرمایه گذاری دریک سهامدار عمده این شرکت می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :
موضوع فعالیت شرکت در ماده 2 اساسنامه به طور کامل تشریح گردیده است که خلاصه آن عبارت است از: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی ، بازرگانی، ساختمانی، کشاورزی، خدمات فروش و اگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن ، کشاورزی و خدمات و صنعت، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق مشارکت، مشارکت در مؤسسات اعتباری و مؤسسات خدماتی و تولیدی و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت.