شرکت خدمات زمینی فرودگاهی آرمان تبریز در سال 1389 و با هدف ارائه خدمات زمینی فرودگاهی به شرکت های هواپیمایی تاسیس گردیده است.
خدمات این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

  • خدمات آماده سازی هواپیما: شامل کلیه خدمات آماده سازی هواپیما برای ورود و خروج از فرودگاه است.
  • خدمات زمینی: شامل مجموعه خدماتی است که به هواپیما، مسافر و بار در فرودگاه داده می شود.
  • خدمات مسافر: خدمات زمینی که به مسافر هواپیما و بار داده می شود.
  • خدمات مارشالینگ: شامل راهنمایی و هدایت هواپیما به محل پارک در رمپ و یا خروج از محل پارک مي باشد.

محل فعاليت:

  • فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز
    ارائه کلیه خدمات هندلینگ زمینی به شرکتهای هواپیمایی آسمان، زاگرس، معراج، ماهان، کیش ایر کاسپین، نفت، تابان و CORENDON
  • فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
    ارائه کلیه خدمات هندلینگ زمینی به شرکتهای هواپیمایی آتا و آسمان